MongoDB: Oppdatere et array av objekter

MongoDB: Oppdatere et array av objekter

I MongoDB ender man ganske ofte opp med å ha dokumenter som inneholder array av objekter. Disse kan det noen ganger være vanskelig å skjønne hvordan man oppdaterer.

Her har jeg laget en bitteliten howto, også til meg selv :)

La oss si at jeg har en collection som heter blog og inneholder mine fine blogg-artikler.

Liste ut alle artiklene
db.blog.find().pretty()
[
  {
    title: 'My life',
    images: [
      {
        id: 1,
        title: 'Image of my home',
        tags: ['home'],
        src: '/tmp/image-1.jpg',
      },
      {
        id: 4,
        title: 'Image of my cabin',
        tags: ['cabin'],
        src: '/tmp/image-2.jpg',
      }
    ]
  },
  {
    title: 'My cat',
    images: [
      {
        id: 1,
        title: 'Image of my home',
        tags: ['home'],
        src: '/tmp/image-1.jpg',
      },
      {
        id: 9,
        title: 'Image of my cat',
        tags: ['cat'],
        src: '/tmp/image-3.jpg',
      }
    ]
  }
]

Nå ønsker jeg å oppdatere title på alle bildene med id = 1. Hvordan gjør jeg det enklest mulig?

Her kommer MongoDB til unnsetning med sin fine $ operator.

Oppdatere bildene med id = 1
db.blog.update({
    "img.id": 1
  }, {
    $set: {
      "img.$.title": "Home sweet home"
    },
    $addToSet: {
      "img.$.tags": [ "sweet", "home" ]
    }
  });

TIPS!

Dersom du bruker Mongoose og ønsker å gjøre dette i applikasjonen din, så må du aksessere native-mongo-modulen direkte.

Du finner alle native funksjoner i modellen sin collection variabel.

Model.collection.updateMany({
    "img.id": 1
  }, {
    $set: {
      "img.$.title": "Home sweet home"
    },
    $addToSet: {
      "img.$.tags": [ "sweet", "home" ]
    }
  });

Les også: