Offline støtte til dine nettsider eller Preact-komponenter

Offline støtte til dine nettsider eller Preact-komponenter

Workbox er din venn.

Nettsider

 1. For å legge til ServiceWorkeren i nettsiden din så legger du inn dette i headeren på siden din.
  <script>
   if ('serviceWorker' in navigator) {
     navigator.serviceWorker.register('/service-worker.js')
       .then(function (registration) {
         console.log('Service Worker registration successful with scope: ', registration.scope)
       })
       .catch(function (err) {
         console.log('Service Worker registration failed: ', err)
       })
   }
  </script>
  
 2. Så lager du en fil på roten som heter service-worker.js. Denne filen definerer alle ruter som du ønsker å gjøre noe med. På toppen av filen så inkluderer du biblioteket:
  importScripts('https://storage.googleapis.com/workbox-cdn/releases/4.2.0/workbox-sw.js');
  
 3. Så legger du til noen fine regler: Eksempel på ruter.

Preact

For å bruke Workbox sammen med Preact-komponenter så gjør du slik:

 1. Installere plugin:
  $ npm install --save-dev workbox-webpack-plugin
  
 2. Endre i package.json filen som ligger i preact mappen din:
  {
   "scripts": {
     "build": "preact build --no-prerender --clean --template src/index.ejs --service-worker false",
     "serve": "preact build --service-worker false && preact serve",
   }
  }
  
 3. Legg til plugins i filen preact.config.js:
  const WorkboxPlugin = require('workbox-webpack-plugin');
  export default (config, env, helpers) => {
   // Path to your Preact component.
   config.output.publicPath = '/preact/simple-blog-cms/';
   config.plugins.push(
     new WorkboxPlugin.InjectManifest({
       swSrc: './service-worker.js',
       swDest: './service-worker.js',
       include: [/\.html$/, /\.js$/, /\.svg$/, /\.css$/, /\.png$/, /\.ico$/]
     })
   );
  };
  

Eksempel på ruter

Rute for å cache lokale bilder, javascript og css. Denne bruker cachen og sjekker med serveren like etterpå for å se om det har skjedd noen endringer.

workbox.routing.registerRoute(
  /\.(?:js|css|ico|png|gif|jpg|jpeg|svg)$/,
  new workbox.strategies.StaleWhileRevalidate({
    cacheName: 'static-resources',
  })
);

Sjekker først direkte mot server og dersom den er offline så vil den svare med cachet versjon.

workbox.routing.registerRoute(
  /^\/api\//,
  new workbox.strategies.NetworkFirst({
    cacheName: 'mitt-api',
  })
);

Cacher filene med cache-first strategi i 1 år.

workbox.routing.registerRoute(
  /^https:\/\/stackpath\.bootstrapcdn\.com/,
  new workbox.strategies.CacheFirst({
    cacheName: 'bootstrap-cdn',
    plugins: [
      new workbox.cacheableResponse.Plugin({
        statuses: [0, 200],
      }),
      new workbox.expiration.Plugin({
        maxAgeSeconds: 60 * 60 * 24 * 365,
        maxEntries: 30,
      }),
    ],
  })
);

Flere oppskrifter finnes her:

Les også:

The Easiest Website Menu That Will Wow Any User

Watch as I show you how to make a website header that WOWS using HTML, CSS, And JavaScript. And the best part is, it’ll only take 2.5 minutes!Support the cha…

WebTV / 10.mar 2023 kl.09:00 / 0 sek
WebGL2 JS API
Live / 27.feb 2023 kl.08:36 / 0 sek
FFE product widget
FFE product widget

Test av preact produktwidget fra Flyfish Europe AS.

preact / 25.feb 2020 kl.16:42 / 41 sek
Hvor mye tid bruker du på mobilen?
Hvor mye tid bruker du på mobilen?

Har du tenkt på hvor mye tid du bruker på de ulike tingene i hverdagen? Det kommer ofte som en overraskelse når man ser det visualisert.

preact / 12.feb 2020 kl.12:38 / 2 min 9 sek